11 februari, 2019

Installation

Vi har många års erfarenhet inom äldreboende med pågående verksamhet i lokalerna. Vi anpassar alltid vår installation så att det skall bli så bra för både boende och personal på plats, då det trots allt är folks hem och inte bara en arbetsplats.
Som totalentreprenör samordnar vi alla installationer mellan olika entreprenörer så som VVS, EL, håltagning m.m.