20 februari, 2019

Utbildning anläggningsskötare boendesprinkler

Mxtwo utför en anpassad utbildning för boendesprinkler så att du som anläggningsskötare kan sköta om din egna anläggning enligt regelkrav.

Innehåll

  • Förebyggande brandskyddsarbete
  • Kravställare
  • Regelverk – SBF 501:1 / SS 88 30 01
  • Sprinklersystemets omfattning och funktion
  • Systemtyper, riskklassificering
  • Dimensionering, komponenter, vattenkällor
  • Anläggningsskötarens arbete
  • Kontroll och underhåll
  • Vanliga fel på anläggning


Kontakta oss för mer information!