21 februari, 2019

Integritetspolicy

2018-05-25 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Därför har vi uppdaterat informationen om vår personuppgiftshantering.

Så hanterar Mxtwo personuppgifter:
De personuppgifter du som kund lämnar till Mxtwo AB org nr. 556998-6143 behandlas i enlighet med GDRP.
Mxtwo AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter. Personuppgifterna är avsedda att användas inom Mxtwo AB för att kunna fullgöra vårt arbete som leverantör/konsult.
Vi behandlar personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer och e-post.

Endast de personer som behöver ha tillgång till systemet där personuppgifterna lagras ges tillgång.
Vi sparar alla personuppgifter i en databas som är skyddad genom antivirusprogram och brandvägg.
Personuppgifter som utgör bokföringsunderlag sparas i sju år enligt bokföringslagen.

Du kan begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig. Kontakta oss om du har frågor gällande vår hantering av personuppgifter.

Läs mer om GDPR på https://www.datainspektionen.se/