Om oss

Mxtwo specialiserar sig på boendesprinkler.
Vi utför även service och anläggningsskötarutbildningar.
Våra kunder är främst kommuner, fastighetsbolag, byggare och andra installatörer.

Om oss

Mxtwo specialiserar sig på boendesprinkler. Vi utför även service av boendesprinkler och utför anläggningsskötarutbildningar.

Våra kunder är främst kommuner, fastighetsbolag, byggare och andra installatörer.
Vi ser alltid till kundens bästa när det gäller projektering, installation och service av boendesprinkler. 

Vi arbetar med att utveckla boendesystem för en hållbar miljö, när det gäller vattenkälla och ekonomiska system för våra kunder.

Vår vision är att alla byggnader i framtiden skall sprinklas för att kunna uppnå nollvisionen där ingen omkommer i en husbrand.

Kvalitespolicy

Mxtwo AB:s affärsidé är att erbjuda kvalificerad teknisk kunskap, utföra installationer på ett professionellt sätt, leverera felfria projekt på avtalad tid och i överensstämmelse med avtal och kontrakt.
Företagets samtliga anställda är delaktiga i ansvaret för att rätt kvalitet uppfylls. Företaget tar ett seriöst ansvar för garantifrågor.
Målsättningen är att efter varje utfört uppdrag skall varje beställare vara förvissad om att arbetenas utförande helt står i överensstämmelse med upprättat avtal.
Mxtwo är certifierade av Svensk Brand- och Säkerhetscertifering med certifikat nr 19-2 vi uppfyller kraven enligt SBF 2009:1 Anläggarefirma Boendesprinkler 2011.

Vår personal som utför projektering och färdigställande är Certifierade Behörig ingenjör vattensprinkler.

Miljöpolicy

Mxtwo AB installerar sprinklersystem i alla typer av boendemiljö. Sprinklersystem är en naturlig komponent för ett hållbart byggande genom att det:

 • begränsar bränders omfattning och därmed minskar dess utsläpp till atmosfären med 98 procent
 • Sprinkler begränsar även brandskadorna och därmed minskar behovet att ersätta och reparera byggnader och varor.
  använder vattnet på det mest effektiva och ekonomiska sättet för att kontrollera bränder.
 • Minskar problemet med omhändertagande av förorenat brandsläckningsvatten.

 

Vi eftersträvar att minska vår miljöpåverkan och förebygga negativ miljöpåverkan genom att:

 • Löpande informera och engagera de anställda i företagets miljöarbete.
 • Erbjuda kunden miljöanpassande lösningar.
 • Erbjuda kunden en valmöjlighet i form av miljöklassande/ deklarerande material.
 • Vid projektering minimera resursanvändandet vid installation
 • Samarbeta med andra entreprenörer på arbetsplatsen för att bidra till kretsloppssamhället genom källsortering och återvinning av avfall.
 • Planera och samordna transporter.
 • Aktivt verka för att minska företagets material och elförbrukning.
 • Följa lagar och krav som gäller för vår verksamhet.