Våra tjänster

Mxtwo har över 30 årserfarenhet av sprinkler.
Våra tjänster är projektering, installation av boendesprinkler, service av boendesprinkler och anläggningsskötarutbildningar.

Boendesprinkler

Vi har många års erfarenhet inom äldreboende med pågående verksamhet i lokalerna. Vi anpassar alltid vår installation så att det skall bli så bra för både boende och personal på plats, då det trots allt är folks hem och inte bara en arbetsplats.

Konsult

Som sprinklerkonsult har vi över 30 års erfarenhet inom branschen, vi erbjuder konsultuppdrag och projekteringstjänster.

Service inom boendesprinkler

Vi utför service på boendesprinkleranläggningar.
Vi utför service med digitala kontrolljournaler via QR kod.

10-års kontroll av sprinklerbassäng

Vi utför tioårskontroller av sprinklerbassänger och gravitationstankar. Vi erbjuder lösningar av kontroller via en kamera som filmar inuti bassängen.

Boendesprinkler

Mxtwo är specialistinriktat sprinklerbolag med huvudfokus på boendesprinkler i vårdboende samt privata hem.

Vi har många års erfarenhet inom äldreboende med pågående verksamhet i lokalerna. Vi anpassar alltid vår installation så att det skall bli så bra för både boende och personal på plats, då det trots allt är folks hem och inte bara en arbetsplats.

Som totalentreprenör samordnar vi alla installationer mellan olika entreprenörer så som VVS, EL, håltagning m.m.

Boendesprinkler

Boendesprinklers främsta uppgift är att rädda liv, i med detta så skyddar de mot egendomsskador och bidrar till en bättre miljö

De flesta dödsbränder både i Sverige och i andra länder inträffar i bostäder och andra boendemiljöer. Andelen är så hög som 80-90 procent och de flesta av dessa är personer som på grund av ålder och/eller sjukdom har svårt att ta sig ut när en fara inträffar.

För vissa typer av byggnader och/eller verksamheter kan installation av boendesprinkler krävas av myndigheter. En gemensam nordisk standard för utförandet av boendesprinkler publicerades i Sverige 2010 med benämningen SS 88 30 01. År 2012 blev det lagkrav på att verksamhet klass 5B måste installera sprinkler.

Rum före en brand:
Sprinklat rum efter en brand:
Inte sprinklat rum efter en brand:

Brandutveckling

Här kan man se en brand utvecklas minut för minut, med sprinklerskydd och utan.

Konsult

Som sprinklerkonsult har vi över 30 års erfarenhet inom branschen, vi erbjuder konsultuppdrag och projekteringstjänster
Våra tjänster:
  • Förprojektering
  • Ramhandling/teknisk beskrivning
  • Kostnadskalkyl
  • Hydrauliska beräkningar SBSC-certifierat
  • Kapacitetsprov
  • Drift och underhållspärm
  • OR/SR-ritningar
Program och regelverk

Projektering i MagiCAD/Revit 3D.

Sprinklerprojektering utförs enligt regelverken SBF 120, SS-EN 12845 och SS 883001, NFPA 13, FM, m.fl.

Service inom boendesprinkler

Vi utför service på boendesprinkleranläggningar.  

Vi utför service med digitala kontrolljournaler via QR kod som kund får tillgång till. 

10-års kontroll av sprinklertank

Vi utför tioårskontroller av sprinklerbassänger och gravitationstankar. Enligt SBF 120:8 ska bassänger eller gravitationstankar rengöras och kontrolleras invändigt samtidigt som det invändiga ytskiktet underhålls minst en gång var tionde år. Reglerna kräver oftast att bassängerna eller gravitationstankar töms, men andra lösningar kan accepteras.

Vi erbjuder lösningar av kontroller via en kamera som filmar inuti bassängen. På detta sätt behövs ej bassängen tömmas på vatten och anläggningen behövs ej tas ur drift när kontrollen görs. Denna kontroll ska utföras med 10-årsintervall.