Nya mål och åtgärder i nationella strategin för stärkt brandskydd

Brandskyddsföreningen har skrivit en artikel om nya mål och åtgärder i nationella strategin för stärkt brandskydd som är i riktlinje med vårt arbete på Mxtwo AB. Nedan följer ett utdrag från artikeln. Vill du läsa hela artikeln så kan du klicka på följande länk: https://www.brandskyddsforeningen.se/nyheter/nya-mal-och-atgarder-i-nationella-strategin-for-starkt-brandskydd/

Ingen ska omkomma eller skadas allvarligt till följd av brand är visionen för den nationella strategin för stärkt brandskydd sedan den antogs 2010. Nu har en ny inriktning för strategin tagits fram som tar sikte på 2030 med nya mål och åtgärder.

Brandskyddsföreningen ingår, tillsammans med MSB, andra myndigheter, kommuner och organisationer, i den Nationella samverkansgruppen för brandskyddsfrågor. Under våren har man sett över den nationella strategin och innan sommaren meddelade man en ny inriktning med nya mål och åtgärder.

– Som en av aktörerna i samverkansgruppen har Brandskyddsföreningen deltagit i arbetet med att ta fram den nya inriktningen. Det är ett viktigt arbete som behöver fortsätta, säger Mats Björs, generalsekreterare på Brandskyddsföreningen.

Mer information

Mer om de prioriterade åtgärderna finns i den sammanfattande skriften om strategin.