4 mars, 2019

Om oss

Mxtwo AB är ett sprinklerbolag som ser till kundens bästa när det gäller projektering, installation och service av boendesprinkler. Vi arbetar med att utveckla boendesystem för en hållbar miljö, när det gäller vattenkälla och ekonomiska system för våra kunder.

Vår vision
Vår vision är att alla byggnader i framtiden skall sprinklas för att kunna uppnå nollvisionen där ingen omkommer i en husbrand.


Kvalitespolicy
Mxtwo AB:s affärsidé är att erbjuda kvalificerad teknisk kunskap, utföra installationer på ett professionellt sätt, leverera felfria projekt på avtalad tid och i överensstämmelse med avtal och kontrakt. Företagets samtliga anställda är delaktiga i ansvaret för att rätt kvalitet uppfylls. Företaget tar ett seriöst ansvar för garantifrågor.

Målsättningen är att efter varje utfört uppdrag skall varje beställare vara förvissad om att arbetenas utförande helt står i överensstämmelse med upprättat avtal

Miljöpolicy
Företagets miljöpolicy innebär att alltid sträva efter att i samråd med kunden välja miljödeklarerade produkter och att använda miljövänlig teknik samt källsortera byggavfall och verka för ett kretsloppstänkande som förhindrar att en onormal mängd restprodukter och spill uppstår under installationen genom att:

• Planera och samordna transporterna
• Minimera eller förhindra att en onormal mängd spill och restprodukter uppkommer under installationen.
• Erbjuda kunden en valmöjlighet i form av miljöklassade deklarerade verktyg och material.
• Initiera lämpliga metoder för att sammarbeta med andra entreprenörer i olika system för sortering, hantering och omhändertagande av avfall, spill och restprodukter som uppkommer på arbetsplatser.
• Minimera förekomsten av miljöfarliga ämnen idet material, verktyg vi använder.