Mxtwo första certifierade Anläggarfirma boendesprinkler

Mxtwo AB är först ut att certifiera sig hos SBSC enligt SBF 2009 Anläggarfirma boendesprinkler. – Vi har valt att certifiera oss inom boendesprinkler för att det är området vi är specialiserade inom och kan bäst, säger Mark Foster från Mxtwo som även är certifierad Behörig Ingenjör Vattensprinkler.

Källa: sbsc.se/mxtwo-forsta-certifierade-anlaggarfirma-boendesprinkler/

Som certifierad anläggarfirma boendesprinkler säkerställs att företaget hanterar och installerar boendesprinklersystem med hög tillförlitlighet och kompetens.

-Vi har många års erfarenhet, både från Sverige och Storbritannien och certifieringen ger våra kunder trygghet i att vi kan erbjuda en professionell installation inom boendesprinkler, säger Mark.

Mxtwo:s vision är att ingen ska omkomma i en brand i framtiden.

– Vi vill hjälpa till att utveckla marknaden med nya systemlösningar och installationer. Framför allt att alla typer av boenden ska ha sprinkler i framtiden. I Wales i Storbritannien är det idag krav på att alla nya boenden sprinklas. Vi ser det som en självklarhet att det ska vara så även i Sverige.

I SBF 2009 finns de krav som ställs på företag som arbetar med boendesprinklersystem.

– En anläggning för boendesprinkler ska utföras enligt boendesprinklerreglerna SBF 501 och kunden ska vara trygg i att det är ett kvalitetssäkrat företag med kompetent personal som kommer att utföra uppdraget, säger Mårten Wallén, vd för SBSC.