Installation av GRP tank och pump

Att platsbygga en GRP tank är effektivt och smidigt.

Här är en tank som vi byggt för ett vårdboende Boendesprinkler typ 3 anläggningen med tillhörande pump.