11 februari, 2019

Sprinklersystem

Mxtwo är specialistinriktat sprinklerbolag med huvudfokus på boendesprinkler i vårdboende samt privata hem.

Boendesprinkler
Boendesprinklers främsta uppgift är att rädda liv, i med detta så skyddar de mot egendomsskador och bidrar till en bättre miljö

De flesta dödsbränder både i Sverige och i andra länder inträffar i bostäder och andra boendemiljöer. Andelen är så hög som 80-90 procent och de flesta av dessa är personer som på grund av ålder och/eller sjukdom har svårt att ta sig ut när en fara inträffar.

För vissa typer av byggnader och/eller verksamheter kan installation av boendesprinkler krävas av myndigheter. En gemensam nordisk standard för utförandet av boendesprinkler publicerades i Sverige 2010 med benämningen SS 88 30 01. År 2012 blev det lagkrav på att verksamhet klass 5B måste installera sprinkler.

Lågtryck dimsprinkler för boendemiljö
Vattendimtekniken drar nytta av vattnets fysiska egenskaper mer effektivt än klassiska vattenbaserade brandsläckningssystem. Vattnet sprutas ut genom specialmunstycken och sprinkler i form av en mycket fin dimma under ökat arbetstryck. Resultatet är att vattnet sprids över en större yta, vilket gör att det snabbare absorberar värme och förångas. Kylnings- och kvävningseffekten ger en särskilt effektiv brandbekämpning med en minimal mängd vatten, 80% mindre än en vanlig sprinkler.

Här kan man se en brand utvecklas minut för minut, med sprinklerskydd och utan.